Stan czystości wód rzek
Czarnej Przemszy i PrzemszyZ wody korzystają wszystkie żywe organizmy , a gdy żyją na lądzie , potrzebują wody słodkiej . Problemem jest fakt , że 97% zasobów stanowią wody słone a jedynie 3% słodkie z czego większa część jest zlokalizowana na obszarach podbiegunowych .Zatem zasoby wody słodkiej to niecały 1% całkowitej ilości dostępnej na Ziemi , ilości która musi wystarczyć roślinom , zwierzętom , ludziom i przemysłowi .Przejdź dalej