Czym Oddychamy

  Powietrze - jednym z podstawowych składników przyrodniczego środowiska człowieka, którym oddychamy jest częścią atmosfery mieszaniną gazów otulających Ziemię. To ono sprawia, że na planecie istnieje życie i to ono chroni nas przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Jako środowisko chemiczne cechuje się stałą zawartością azotu i dwutlenku węgla mających decydujące znaczenie dla zdrowia i życia organizmów żywych. Dlatego też w normalnych warunkach potrzeby człowieka są zaspokajane odruchowo i automatycznie, bez udziału jego świadomości. Toteż nie analizuje on tego elementu środowiska, dopóki nie zachodzą w nim zmiany jakościowe i ilościowe, które zmuszają go do określonego działania. Powietrze jest zanieczyszczone przez gazy i pyły a także wypełnione hałasami i wibracjami. W wyniku wysokich emisji zanieczyszczeń do atmosfery na terenie całego kraju występuje duże ich stężenie zwłaszcza dwutlenku siarki. Powoduje to stale wzrastające zakwaszenie gleby a stąd przedostawanie się szkodliwych pierwiastków z gleby do roślin. To przyczynia się do pogarszania się stanu zdrowia ludzi oraz do określonych strat ekonomicznych.
Ilość zanieczyszczeń dostarczanych codziennie do atmosfery jest ogromna. Niekiedy emisja ograniczona jest do sfery ciężkiego przemysłu lub wielkich miast. Źródłem zanieczyszczeń zarówno gazowych, jak i innych, na przykład pestycydami, staje się coraz częściej intensywne rolnictwo. Spaliny samochodowe
Zawierają związki szkodliwe dla płuc, wywołujące astmę lub bronchit. Gazy CFCs niszczą warstwę ozonową i ułatwiają docieranie do Ziemi szkodliwych promieni słonecznych.
Ilość zanieczyszczeń dostarczanych codziennie do atmosfery jest ogromna. Niekiedy emisja ograniczana jest do strefy ciężkiego przemysłu lub wielkich miast. Źródłem zanieczyszczeń zarówno gazowych jak i innych np. pestycydami staje się coraz częściej intensywne rolnictwo, spaliny samochodowe zawierają związki szkodliwe dla płuc wywołują astmę lub bronchit. Gazy CFC3 niszczą warstwę ozonową i ułatwiają docieranie do Ziemi szkodliwych promieni słonecznych. Gdybyśmy zużywali mniej energii elektrycznej i przejeżdżali mniej kilometrów ograniczylibyśmy zdecydowanie ilość zużywanych paliw.
Drzewa podobnie jak inne rośliny przetwarzają dwutlenek węgla na tlen i odgrywają zasadniczą rolę w utrzymaniu właściwej proporcji gazów w atmosferze. Dlatego każdy powinien zdawać sobie sprawę co dla człowieka znaczy drzewo - park - las. Koniecznością jest przywrócenie równowagi przyrodniczej poprzez ponowne zalesienie zdewastowanych obszarów, lecz jest to sprawa odległa gdyż odtworzenie drzewostanu trwa wiele lat. Życie na ziemi ulegnie kolosalnym zmianom, gdyż ilość dwutlenku węgla będzie stale rosnąć, bo to on w dużej mierze odpowiada za wzrost temperatury, lecz nie można pominąć wpływu innych substancji chemicznych np. metan - produkt uboczny wielu procesów technologicznych w przemyśle - zatrzymuje ciepło 25 razy efektywniej niż dwutlenek węgla i wg naukowców w około 15% odpowiada za ocieplenie klimatu, za pozostałe 8% odpowiedzialne są chlorofluorowęgle - gazy syntetyczne zwane CFC. Grupa tych gazów używana jest do produkcji lodówek, aerozoli, pianek izolacyjnych oraz rozpuszczalników chemicznych. Co prawda w atmosferze występują w niewielkich ilościach jednak ich działanie można łatwo zaobserwować, ponieważ zatrzymują promienie słoneczne dwa i pół tysiąca razy efektywniej niż dwutlenek węgla. Chlorofluorowęgle są odpowiedzialne za poważne uszkodzenie warstwy ozonowej Ziemi, którą tworzą gazy znajdujące się od 15-35 kilometrów jej powierzchni. Delikatna warstwa ozonowa chroni kulę ziemską przed groźnym ultrafioletowym promieniowaniem słonecznym.

Opracowała : Katarzyna Zapała