Nie wolno pić ???

1 grudnia 2000 roku Trybuna dla Śląska wydrukowała artykuł "Brudna woda". Mówi on że Ponad 90% śląskich wód gruntowych , skontrolowanych przez pracowników Ośrodka Badań i Ochrony Środowiska w Katowicach, zostało sklasyfikowanych jako wody pozaklasowe. Do tej grupy należy między innymi Mała Wisła poniżej zbiornika w Goczałkowicach , a przecież z niego pochodzi 80% wody w śląskich kranach!
I choć od lat 80 - tych nie było w Polsce zatrucia spowodowanego piciem niezdrowej wody , to jednak specjaliści ostrzegali , że szybciej będziemy mieć w Polsce czyste powietrze , dostosowane do wymagań Unii Europejskiej , niż czystą wodę. W naszym województwie jedynie 8% wód spełnia wymogi III klasy jakości , 1,2% II klasy. Wód pierwszoklasowych nie ma. Do najbardziej zanieczyszczonych rzek należą m.in.: Mała Wisła , Przemsza , Ruda i Kłodnica. O tak wysokim stopniu zanieczyszczenia decydują ścieki komunalne i przemysłowe.
"Mieszkańcy Śląska wciąż mają zbyt małą świadomość tego co piją - mówi Andrzej Barzycki , zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia Mieszkańców Katowic. - Wciąż trudno nam pojąć , że nawet po uzdatnieniu ta woda nie powinna być używana w celach spożywczych.

W świetle tego artykułu my , jako Ekorianie , możemy stwierdzić , że nasze badanie rzeki Przemszy potwierdziły się. Zastanowić się natomiast należy czy nie zmienić ujęcia wody z Goczałkowic , na Przeczyce ?
Przecież tam jest w miarę czysta woda , jak wynika z naszych badań , a może się mylimy...?

Opracowała : Kirke