Ołów 2000 cz.2

    Wysokie stężenie ołowiu w powietrzu jest szkodliwe dla kobiet w ciąży, może także hamować rozwój umysłowy małych dzieci. Dziecko już w łonie matki narażone jest na nieprawidłowy rozwój poprzez matkę która z przyczyn od niej niezależnych zamieszkuje tereny w których jest największy stopień zanieczyszczeń powietrza.

   U małych dzieci występuje duża wrażliwość ich układu nerwowego oraz słaba odporność na infekcje.

CZYNNIKI POTEGUJĄCE ZATRUCIA OŁOWIEM DZIECI TO :

   Dzieci stanowią grupę najwyższego ryzyka narażenia na ołów. Dziecko ma 5-krotnie wyższą wydajność wchłaniania ołowiu na drodze pokarmowej i większe pobieranie w stosunku do masy ciała w porównaniu z dorosłymi. Spontaniczność zachowań, brak świadomości zagrożenia, bezbronność oraz zależność od dorosłych, to czynniki zwiększające jego narażenie w skażonym metalami środowisku. Dziecko wolniej niż osoba dorosła usuwa ołów nagromadzony w jego organizmie, zwłaszcza to najmłodsze ma nie w pełni wykształconej bariery odpornościowej chroniącej jego układ nerwowy przed ołowiem znajdującym się we krwi. Narażenie dziecka zwiększa jego aktywność życiowa, a także wyższa wydajność procesów metabolicznych w porównaniu z dorosłymi. Zaistniałe efekty toksyczności ołowiu u dzieci istotnie obniżają ich przyszłe szanse życiowe. Jest oczywistym, że im więcej ołowiu wokół dziecka, tym zagrożenie dla niego większe. Naturalnie więcej ołowiu jest w warunkach bliskości źródła narażenia, intensywności skażenia środowiska, czy jednoczesnego nakładania się kilku czynników narażenia. Związek przyczynowo skutkowy jaki powstaje pomiędzy obiektywnym zagrożeniem, a zaistniałymi zatruciami dzieci, przed wszystkim jest zależny od sposobu naszego zachowania. W jednakowych warunkach narażenia, niezależnie od wymienionych wcześniej uwarunkowań toksyczności ołowiu wobec dzieci, najniższe poziomy ołowiu stwierdzamy tam, gdzie przestrzegane są niezbędne wymogi profilaktyki, a przede wszystkim higieny życia, które na co dzień i w każdych warunkach usuwają ołów z przestrzeni życia dziecka oraz zmniejszają jego narażenie w środowisku. Dokładnie przeprowadzony przez specjalistę wywiad środowiskowy umożliwia szczegółową identyfikację przyczyn narażenia dziecka w jego realnych warunkach życia.
    Zagrożenia wynikające z toksyczności ołowiu w jakimś stopniu są oczywiste, ale nie oznacza to, że będą one akceptowane w wymiarze nie odpowiadającym aktualnym standardom zdrowia środowiskowego, czy też nie zawsze dobrej praktyki z lat minionych. Nasze działania muszą sprostać wyznaniom nowego tysiąclecia i wieku.

Opracowała : Katarzyna Zapała