Ołów 2000 cz.1

   Truciznami środowiskowymi nazywamy te substancje toksyczne które w naszym środowisku występują i wywierają szkodliwy wpływ na faunę i florę oraz na człowieka.
   Ołów należy do najdawniej znanych trucizn. I teraz także w zestawieniu z innymi truciznami z naszego środowiska zajmuje miejsce poczesne, uznany on jest za jedną z najważniejszych trucizn środowiskowych zagrażających życiu biologicznemu. Ołów jest pierwiastkiem toksycznym działających na wiele układów i narządów, a grupą najbardziej wrażliwą na jego toksyczność są dzieci.

SKĄD BIERZE SIĘ TA TRUCIZNA?

Benzyna i olej napędowy spalane przez silniki samochodów to złożona mieszanina węglowodorów. Łącząc się w silniku z powietrzem spalają się i wytwarzają szkodliwe substancje, z rur wydechowych wydobywa się także ołów. Wydostaje się on wraz ze spalinami samochodowymi w najdelikatniejszej formie pyłu przedostaje się do powietrza. Wdychając go otwieramy mu drogę do naszego organizmu. Przenika w głąb roślin uprawnych w pobliżu dróg a w końcu trafia do naszych organizmów. Do zanieczyszczeń samochodowych dochodzą wyziewy fabryk i elektrowni. Gęsta zabudowa utrudnia przepływ wiatru a zanieczyszczone powietrze stoi w miejscu. Podobne zjawisko zachodzi na nisko położonych terenach w dolinach i u podnóża gór.
   Tlenek azotu utleniając się ze spalinami wiąże się z cząsteczkami wody z których składają się chmury i tworzą bardzo słaby kwas azotowy, spada on na ziemię wraz z deszczem - jest to kwaśny deszcz. Szkodzi on rośliną i zwierzętom. Dwutlenek węgla to gaz który wywołuje efekt cieplarniany i hamuje odpływ ciepła od Ziemi. To silne i niebezpieczne dla zdrowia nasycenie powietrza w pobliżu powierzchni Ziemi szkodliwymi substancjami to SMOS może on powstać kiedy występują jednocześnie dwa czynniki: duża emisja szkodliwych substancji oraz niekorzystne warunki atmosferyczne.
   Wyziewy z rur wydechowych nie tylko zanieczyszczają atmosferę lecz szkodzą naszemu zdrowiu. Smog i inne zanieczyszczenia unosząc się w powietrzu mogą wywołać alergie skórne i schorzenia układu oddechowego np. astmę. Mogą też atakować oczy, nos i gardło. Emitowany ze spalinami ołów może uszkodzić nerki, wątrobę, mięśnie i system nerwowy. Ołów zakłóca zachowania dzieci, upośledza ich rozwój psychiczny i fizyczny, obniża sprawność intelektualną. Tlenek węgla przeszkadza w pobieraniu dostarczanych ilości tlenu. Ludzie są zmęczeni nie potrafią jasno myśleć ani szybko działać. Podczas spalania oleju napędowego ulatniają się maleńkie cząsteczki nie spalonego paliwa i mogą wywołać raka.

Opracowała : Katarzyna Zapała