Orzeczenie techniczne o jakości betonu drogowego.

Beton jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych materiałów wykorzystywanych w budownictwie. Różne jego odmiany wykorzystuje się do budowy budynków, dróg, oraz obiektów inżynieryjnych takich jak mosty czy zapory wodne. Właściwy beton powstaje poprzez połączenie cementu ze żwirem oraz domieszką wody. Służy do wytwarzania elementów konstrukcyjnych i izolacyjnych w budownictwie i przemyśle. W warunkach silnego narażenia na korozję stosuje się betony kwasoodporne, zawierające więcej związków krzemu lub dodatek żywic syntetycznych.
Istnieją również specjalne odmiany betonu:Do budowy nawierzchni drogowych używa się asfaltobetonu. Jest to mieszanina składająca się z asfaltu, piasku, drobnego kruszywa i mączki kamiennej jako wypełniacza. W zależności od stosunku wagowego użytych składników uzyskuje się produkt o pożądanej trwałości i odporności na ścieranie. Przygotowuje się go w specjalnych zespołach wyposażonych w mieszarkę i urządzenia do dozowania składników; później masa podgrzewana jest do temp. 160-180°C. Asfaltobeton dzieli się na beton asfaltowy, asfalt lany, asfalt piaskowy.Orzeczenia techniczne o jakości betu m.in. drogowego wydawane są przez specjalistyczne laboratoria. Są one wyposażone w sprzęt służący właśnie do badania tego typu materiałów. Próbki do badań dostarczane są zazwyczaj w postaci kostek (sześcianów) o wymiarach 10 lub 15 cm3. Są one pobierane przez laboranta bezpośrednio na miejscu budowy, lub dostarczane przez zleceniodawcę. Czasami są to również gotowe wyroby betonowe takie jak np. kostki chodnikowe, krawężniki itp.Badania betonu obejmują:
  1. badanie wytrzymałości na ściskanie w specjalnej prasie Marshall'a
  2. badanie odporności betonu na niskie temperatury (mrozoodporność), przeprowadzane w specjalnej laboratoryjnej zamrażarce
  3. badanie nasiąkliwości betonu
  4. w przypadku niektórych elementów badanie wytrzymałości na rozciąganie przy zgniataniu
Norma przedmiotowa BN - 84/8933-14 "Drogi samochodowe. Konstrukcja jezdni z betonu samochodowego dla dróg o ruchu lekkim" wymaga aby beton stosowany do nawierzchni samonośnej posiadał następujące parametry:
  1. Wytrzymałość na ściskanie - min. 26,4 MPa
  2. Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu - nie niższa niż 4,0 MPa
  3. Nasiąkliwość - nie więcej niż 5%
  4. Mrozoodporność (ubytek masy) - nie więcej niż 5%

Opracował : Messenger.