Huta też może!

   Tym razem uczepimy się Huty Katowice!
Coś się tam od jakiegoś czasu dzieje... i my się dowiemy co to takiego!!!
Wszystko zaczęło się od proekologicznego zarządzenia, które ukierunkowało politykę proekologiczną Huty, a obejmuje ono:

A oto jak im się udało... na razie... wg. mnie nieźle...

   W ciągu ostatnich 10 lat Huta Katowice znacznie zmniejszyła szkodliwe oddziaływanie na środowisko - na to wskazują analizy przeprowadzone przez "Polskie Huty Stali".
   W działaniach proekologicznych Huty skupionych przede wszystkim na emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gospodarki wodno - ściekowej oraz gospodarki odpadami produkcyjnym i odnotowano zdecydowaną poprawę.
   Zmniejszyły się wskaźniki emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego:

zanieczyszczenia 1990 r 2001 r
kg/t   stali kg/t   stali
pyły 5,20 1,12
SO2 2,30 1,17
CO 46,30 22,84

   Efekty te były możliwe dzięki realizacji wielu inwestycji na rzecz ochrony środowiska, wybudowano również ostatnio, mimo trudnej sytuacji finansowej, instalację odzysku gazu konwertorowego konwertorowego konwertora 1, zamontowano instalację odzysku ciepła z taśmy spiekalniczej nr1, oraz instalację odpylania pieca kadziowego LUF.
Aktualnie Huta jest w posiadaniu 72 urządzeń odpylających, które w ciągu jednej godziny oczyszczają z 30 mln m3 spalin i gazów wyziewy hutnicze.
   Poprawiła się też sytuacja w zakresie gospodarki wodno ściekowej. Czterokrotnie zmniejszył się pobór świeżej wody i prawie dwukrotnie zmniejszył się zrzut ścieków.

zanieczyszczenia 1990 r 2001 r
m3/t   stali m3/t   stali
świeża woda 4,82 1,23
ścieki 3,02 1,89

Huta produkuje również mniej odpadów - aktualnie powstaje ich około 2,6 mln ton. Najwięcej produkuje się w procesie wielkopiecowym. Jednak znaczna część tych odpadów (98%) jest wykorzystywana gospodarczo, np. żużel granulowany jest wykorzystywany do produkcji cementu. Wskaźnik wykorzystania odpadów w Hucie zwiększył się w przeciągu ostatnich 11 lat z 400 kg/tonę stali, do 630 kg/tonę stali i wydajnie zmniejszył się wskaźnik składowanych odpadów : z 330 kg/tonę stali do 1kg/tonę stali.

   Potwierdzeniem tych sukcesów, bo tak właśnie można nazwać efekty 11-sto letniej pracy Huty na rzecz ekologii, jest audio stwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Środowiskiem z normą PN-EW-ISO 14001, który w 2001 roku przeprowadzili przedstawiciele jednostki certyfikującej TUV Rheinald. Który to audit został potwierdzony przyznaniem certyfikatu.
   Kolejnym potwierdzeniem poprawy sytuacji ochrony środowiska przez Hutę jest decyzja wojewody śląskiego podjęta 21 maja 2002 roku o ograniczeniu strefy ochronnej wokół Huty Katowice z 8,754 ha do zaledwie 75a. Decyzja została poprzedzona badaniami które potwierdziły zmniejszenie szkodliwego wpływu huty na zdecydowanej większości terenu dotychczasowej strefy.

Przewidziane są również pewne konkretne cele na najbliższe lata:
  1. zmniejszanie emisji zanieczyszczeń pyłowo -gazowych do atmosfery,
  2. zagospodarowanie oraz recyrkulacja odpadów,
  3. efektywne wykorzystanie surowców i energii.
Wszystko oczywiście zgodnie z normą PN-EN-ISO 14001 i certyfikowane przez TUV Rheinald/Berlin Brandernburg.

Oby tak dalej!                      
Opracowała: Kirke     
Grafika: Szogun