Projekt TEMPUS - o projekcie

Projekt TEMPUS , to projekt Unii Europejskiej mający pomóc krajom starającym się o wejście do Unii przystosować się do jej wymogów. Projekt o którym tu mowa, to projekt odnoszący się do ekologii i problemów ochrony środowiska.
W ramach tego programu, trwającego od 1998 do 2001 roku, zostały zrealizowane szkolenia kadr wykładowczych, które teraz mają za zadanie szkolenie innych, konferencje naukowe, wizyty w zagranicznych zakładach typu oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, kopalnie, zakłady przetwórstwa odpadów i wiele, wiele innych. Członkowie naszego koła uczestniczyli w konferencji kończącej projekt TEMPUS dla ochrony środowiska i w ramach tej konferencji wzięli udział w wielu wykładach, a także warsztatach dotyczących pozyskiwania środków na realizację projektów z zakresu ochrony środowiska w Unii Europejskiej.

Praca w grupach

W trakcie konferencji wysłuchaliśmy między innymi :

Stacja monitoringu wody Elektrownia szczytowo-pompowa

Mieliśmy również możliwość zaprezentować się uczestnikom konferencji, zarówno polsko, jak i anglojęzycznym.

Było również ognisko, przy którym mogliśmy się odprężyć, po długich i wyczerpujących godzinach konferencji i po zażartych dyskusjach.

Będziemy dzielić Kolejki po mięso ?
Ktoś musi podać napoje Przy stole
Jeszcze kawałeczek Ale zadyma :-)

Ponadto udało nam się nawiązać współpracę z Gminą Tarnowskie Góry, gdzie zamierzamy pojechać z wizytą, aby odwiedzić ich oczyszczalnię ścieków i nowoczesne wysypisko śmieci. O postępach w rozmowach i ich ostatecznym wyniku powiadomimy członków koła a także wszystkich zainteresowanych. Oczywiście sprawozdanie z tej wizyty zamieścimy na naszej stronie!!!

Opracowali: Kirke     
Grafika: Szogun