Sprawozdanie z XXX Ogólnokrajowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie został powołany 1 września 1999 roku. Łączy tradycje: pięćdziesięcioletnie Akademii Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii. Jest położony w przepięknej dzielnicy tego miasta - Kortowie. Właściwie cała dzielnica to wielkie miasteczko studenckie. Pierwsza rzecz, jaka rzuca się tam w oczy to ogromna ilość zieleni. Oprócz tego znajduje się tam dość pokaźnych rozmiarów jezioro, na którym można bez problemu uprawiać sporty wodne. W Kortowie znajduje się również najwyższy punkt w mieście, z którego przy dobrej widoczności można obserwować pobliską okolicę.

Dzień pierwszy

Po uroczystym otwarciu przez rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego oraz podziękowaniach dla wszystkich przybyłych przyszedł czas na wykład inauguracyjny, który wygłosiła Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Filozoficzno-Społecznych dr hab. Barbara Fijałkowska, prof. UWM. Pani doktor stwierdziła, że demokracja działa jak antybiotyk tzn. jest skuteczna za pierwszym razem. Zadała również pytanie jak walczyć z globalizacją za pomocą demokracji i liberalizacji. A oto inne przemyślenia zawarte przez panią doktor w jej referacie:
Generalnie wyróżniamy dwa rodzaje humanizmu:
 1. Antropocentryczny -umiejscawiający człowieka w centrum zainteresowania
 2. Teocentryczny - Bóg w centrum zainteresowania

I-szy rodzaj dominował przez ostatnie 200 lat (rewolucje, systemy totalitarne, eutanazja, eksperymenty genetyczne, aborcja - wszystko to "dla dobra człowieka", ale czy na pewno ?)
Utopia służy ludzkości jak długo wskazuje jej kierunek, kiedy zaczyna być realizowana - załamuje się (człowiekowi nigdy nie uda się stworzyć systemu, w którym wszyscy będą szczęśliwi). "Człowiek jako przedmiot nauki musiał zostać potraktowany jak przedmiot" - mówią naukowcy. Nauka przyczynia się do instrumentalizacji człowieka. Człowiek stał się przedmiotem, rzeczą, narzędziem. Jest przedstawicielem elektoratu, członkiem partii itp. Walka z kryzysem polegałaby na uwolnieniu człowieka z uprzedmiotowienia. Rola uniwersytetów w "odprzedmiotawianiu" człowieka. Pierwsze dwa powstały na Bliskim Wschodzie w XI w. Dzięki temu przetrwały dzieła Arystotelesa. W XII w. zaczęły podupadać. Później zaczęły powstawać na zachodnich terenach chrześcijaństwa. Niestety podczas podziału chrześcijaństwa uległy podzieleniu również uniwersytety. Reforma Humbolta polegała również na wykształceniu kadry politycznej. Uniwersytety zamieniły się w uczelnie "produkujące" specjalistów. Szczególnie po II wojnie światowej obserwujemy technicyzację tych uczelni. Uniwersytety zaczęły kształcić ludzi w dziedzinach technicznych co powodowało ich odhumanizowanie i przedmiotowe postrzeganie przez nich człowieka. "Strefa śmierci" - zatrważająca dysproporcja (świadomość, że każdy dostał chwilę życia przeciwko coraz szybszemu przetwarzaniu dóbr produkowanych przez przyrodę). Przywrócenie równowagi i ładu moralnego. Upowszechnienie się schematu polegającego na wytwarzaniu i korzystaniu z dóbr zamieniło człowieka w konsumenta.


Następnie od godz. 11 odbywały się obrady w sekcjach.
W sekcji technicznej, do której z racji pochodzenia z Wydziału Techniki należało również nasze koło swoje referaty wygłaszali:
 1. Naukowe Koło Geodetów "Scitus", UWM Olsztyn wygłosiło dwa referaty:
  • pierwszy z nich pt. "GPS - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU, ZASTOSOWANIE W GEODEZJI I INNYCH DZIEDZINACH" przygotowany przez: Małgorzatę Ciołkowską, Annę Sidorowicz i Cezarego Wilka zawierał informacje o wykorzystaniu Globalnego Systemu Pozycyjnego do pomiarów geodezyjnych.
  • drugi pt. "POZYSKIWANIE DANYCH, BUDOWA I WIZUALIZACJA NUMERYCZNEGO MODELU TERENU" przygotowany przez: Bartłomieja Gajca oraz Lesława Skrzypczyka mówił o sposobach pozyskiwania informacji potrzebnych do stworzenia Numerycznych Modeli Terenu, a także o samej budowie DTM (ang. Digital Terrain Model).
 2. Koło Naukowe Ekologów Żywności, działające przy UWM Olsztyn wygłosiło referat "BADANIE UWALNIANIA DODANYCH ZWIĄZKÓW FOSFORU W MIĘSIE INDYCZYM PODCZAS PRZECHOWYWANIA" nad którego przygotowaniem pracowali: Małgorzata Kowalska, Anna Starczak oraz Andrzej Parmańczuk. Celem pracy było ustalenie, czy w czasie przechowywania mięsa indyczego zachodzą zmiany w ilości fosforanów (V) ekstrahowanych do fazy wodnej.
 3. Komputerowe Koło Mechaników, z UWM Olsztyn wygłosiło referat pt. "AUTOMATYZACJA PROJEKTOWANIA TYPOWYCH CZĘŚĆI MASZYN NA PRZYKŁADZIE TULEI ŁOŻYSKOWEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI MODELI WTÓRNYCH I SYSTEMU TYPU DESKTOP" przygotowany przez Bartosza Krogulca, Adama Polakowskiego oraz Radomira Przęczeka, opracowujący metodykę automatyzacji procesu projektowania typowej części maszyny.
 4. Koło Naukowe Geodetów działające przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu przedstawiło referat "BADANIE DEFORMACJI MASYWU JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ" nad którego przygotowaniem pracował Zbigniew Muszyński, mówiący o analizie pomiarów na zewnątrz jak i wewnątrz jaskini.
 5. Koło Naukowe "Ekorianie" z Uniwersytetu Śląskiego wygłosiło referat pt. "WODA WOKÓŁ NAS" przygotowany w następującym składzie: Aleksandra Nowak, Agnieszka Czech. Referat przedstawiał wyniki badań wód rzeki Przemszy oraz wody z kranów na terenie GOP-u.
Oprócz tego mieliśmy okazję wysłuchać referatów pozakonkursowych. Były to:
 1. Refarat Koła Naukowego Geodetów z Wrocławia dotyczący badań suwnic
 2. Referat Koła Geodetów z Olsztyna pt. "Lokalizacja wadliwej izolacji na dachach budynków za pomocą kamery termowizyjnej"

Po wygłoszeniu referatów nastąpiła krótka przerwa, po której przyszedł czas ogłoszenie wyników. Pierwsze miejsce zajął referat "Woda wokół nas" przygotowany przez Koło Naukowe "Ekorianie" działające przy Uniwersytecie Śląskim - czyli przez nas. Drugie miejsce przypadło w udziale Naukowemu Kołu Geodetów "Scitus", za referat "Pozyskiwanie danych, budowa i wizualizacja numerycznego modelu terenu". Trzecim miejscem musieli się zadowolić członkowie Koła Naukowego Geodetów z AR we Wrocławiu, którzy opracowali referat "Badanie deformacji masywu jaskini Niedźwiedziej". Oprócz tego wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie.

Wieczorem zorganizowano ognisko integracyjne, na którym mogliśmy się lepiej poznać.

Dzień drugi

Prawie cały upłynął na wyciecze do Malborka. Jechaliśmy dwoma autokarami. Po drodze mogliśmy podziwiać piękne krajobrazy Pojezierza Warmińskiego. Jest to teren mało zurbanizowany, lekko pagórkowaty wzbogacony bogatą kulturą roślinną. Występuje na nim dużo lasów, oraz rozległe rozlewiska wodne (mokradła, stawy oraz jeziora). Sam Malbork jest stosunkowo małym miastem (w porównaniu z miastami Górnego Śląska), jednak istniejący w nim zamek nadaje mu niepowtarzalnej atmosfery. Przez miasto przepływa rzeka Nogat, która dzięki temu, iż leży poniżej poziomu morza płynie raz w jedną, raz w drugą stronę, w zależności od tego z której strony wieje wiatr. Zamek podzielony jest na trzy części: zamek niski, średni oraz wysoki. Niestety do czasów dzisiejszych z części zamku niskiego zachowało się jedynie kilka budynków. Każda z części zamku otoczona była osobnym murem obronnym oraz własną fosą, tak aby w wypadku zdobycia części zamku przez wroga, reszta rycerzy zakonu mogła bronić się w pozostałych częściach. Dzięki takiemu systemowi zabezpieczeń zamek w Malborku do czasów drugiej wojny światowej, podczas której został straszliwie zbombardowany przez Niemców, nigdy nie został zdobyty. Oprócz tego do czasów dzisiejszych zachowało się bardzo niewiele wyposażenia sal i komnat zamkowych (zamek w Malborku wydaje się być strasznie pusty). Mnie osobiście najbardziej podobał się system labiryntów, mający na celu zgubienie przeciwnika, gdyby udało mu się przedostać do zamku średniego lub nawet do jego części wysokiej. Poza tym byłem zachwycony widokiem, jaki rozciąga się z wieży zamkowej, która ówcześnie miała 66m wysokości, jednak po zniszczeniu jej w czasie drugiej wojny światowej została odbudowana do wysokości jedynie 44m. Dzięki opowieściom naszej pani przewodnik można było wręcz poczuć atmosferę panującą za dni świetności zamku, szczególnie podczas władania nim przez zakon krzyżacki.


Zgłaszamy swoją obecność ...


Tuż przed rozpoczęciem ...


Uroczyste rozpoczęcie


Nasz referat... - zwyciężyliśmy


Inni też mieli ciekawe referaty


Cała sekcja po obradach.


Piknik integracyjny


Zamek w Malborku
- widok na wejście do średniego zamku


Krzyżaccy Mistrzowie chętnie pozowali
z nami do zdjęcia


Przed wejściem
do Pałacu Wielkich Mistrzów Zakonu


A jak radzili sobie z ogrzewaniem ...


Widok z góry na Średni Zamek


Widok na Malbork z wieży Klasztornej

Opracowali: Kirke, Messenger     
Grafika: Szogun