Aparatura naukowa

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia I i II
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Pracownia ultraszybkiej spekroskopii laserowej

Spektrofluorymetr femtosekundowy z bramkowaniem optycznym

Aparat wyposażony jest w femtosekunowy oscylator tytanowo-szafirowy oraz układ podwajania częstotliwości (SHG) do wzbudzenia próbki drugą harmoniczną oscylatora Ti:sapp i generator trzeciej harmonicznej (THG) współpracujący z układem podwajania częstotliwości. Taka konfiguracja umożliwia pomiar w zakresie fluorescencji od 320 do 1600 nm.


Ultraszybki spektrometr absorpcji przejściowej

Zestaw złożony jest z układu laserowego, opartego na laserze pompującym Revolution, który jest zintegrowany z zestawem ultraszybkich oscylatorów Ti:S typu Vitara firmy Coherent generujących femtosekundowe impulsy. Przestrajalny układ tytanowo-szafirowych laserów umożliwia pomiary w całym zakresie widma UV-VIS-NIR.


Regulamin pracowni


 

Zakład Krystalografii UŚl ©