Pracownicy


Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Kierownik zakładu

Prof. dr hab. Barbara Machura

Bankowa 14;  p. 136
32 359 1718
bmachura@poczta.onet.pl

adiunkci

dr hab. Iza Jendrzejewska

Bankowa 14; p. 133
32 359 1503
izajen@wp.pl

dr hab. Ewa Malicka

Bankowa 14; p. 140
32 359 1538
ewa.malicka@us.edu.pl

prof. dr hab. Jan Małecki

Bankowa;  p. 141
32 359 1513
jan.malecki@us.edu.pl
www

dr Anna Świtlicka

Bankowa 14; p. 132
32 359 1627
anna.switlicka@gmail.com

dr Anna Maroń

Bankowa 14; p. 132
32 359 1627
ank806@wp.pl

dr Joanna Palion-Gazda

Bankowa 14; p. 132
32 359 1627
joanna_palion@poczta.fm

Pracownie

Dyfraktometr monokrystaliczny Oxford Diffraction Gemini A Ultra

Bankowa 14; p. 199
32 359 2221
 
   
 

Zakład Krystalografii UŚl ©