Aparatura naukowa

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Pracownia materiałów spinelowych

Piece komorowe

 

Piece laboratoryjne komorowe pozwalają na wygrzewanie próbek w wysokich temperaturach. Piec typu FCF 22HM z maksymalną temperaturą grzania 1300oC i piec typu FCF 22M z maksymalną temperaturą grzania 1150oC. Duże komory wewnętrzne (22 dm3) pozwalają na umieszczenie znacznej ilości próbek jednocześnie. Stabilizacja temperatury zawiera się w zakresie do 3°C a rozkład temperatury w komorze roboczej pieca do 5°C. Sterowanie piecami odbywa się za pomocą programowanego mikroprocesorowego regulatora temperatury z wyświetlaczem cyfrowym, umożliwiającym realizację 10 programów po 10 cykli w każdym programie, pozwalający na ustawienie opóźnionego czasu startu (do 100 godzin), przyrostu temperatury w odpowiednim czasie, czasu wygrzewania i czasu chłodzenia.
Piece rurowo-strefowe PRS - 55HM i PRS - 55HMpp to elektryczne, oporowe, przelotowe, komorowe piece średniotemperaturowe z metalowymi przewodami grzejnymi. Maksymalna temperatura pracy ciągłej 1200oC, z dokładnością do 1oC. Piece te są wykorzystywane do otrzymywania monokryształów metodą gazowego transportu chemicznego, ponieważ możliwe jest ustalenie automatyczne dowolnego gradientu temperatur pomiędzy dwoma końcami ampuły reakcyjnej. W piecu PRS - 55HMpp są trzy programatory temperatury co umożliwia prowadzenie równocześnie dwóch syntez, natomiast w piecu PRS - 55HM są dwa programatory temperatury i tylko jedna reakcja może przebiegać w danym okresie czasu. Piece te pozwalają na ścisłe zaprogramowanie przebiegu procesu: czasu rozgrzewania do zadanej temperatury, czasu wygrzewania oraz stopniowego chłodzenia reaktora.


Piec rurowy trójstrefowy

W piecu jest możliwość zaprogramowania trzech stref grzejnych o różnych temperaturach. W takich piecach prowadzona jest synteza materiałów metodą gazowego transportu chemicznego, w której wymagany jest gradient temperatury.


Turbomolekularne stanowisko pompowe

 

Służy do zatapiania ampuł ze szkła kwarcowego pod wysoką próżnią. W tak odpompowanych ampułach prowadzona jest synteza domieszkowanych selenospineli chromowych.


Młynek kulowy

Urzadzenie wyposażone w kule cyrkonowe. Naczynia wykonują ruch horyzontalny z regulowaną częstotliwością w zakresie od 180 do 1800 cykli. Podczas całego procesu mielenia układ mikroprocesorowy młynka porównuje częstotliwość wstrząsów z wartością nastawioną. Dzięki temu wartość ta utrzymywana jest na stałym poziomem co daje bardzo powtarzalne wyniki mielenia.


 

Zakład Krystalografii UŚl ©