oktaedr

Projekty


Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Projekty

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Projekty realizowane:

 1. Od nowych kompleksów renu(I) z ligandami triiminowymi do efektywniejszych materiałów foto- i elektroluminescencyjnych - Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu OPUS

  Kierownik grantu: prof. dr hab. Barbara Machura
  Czas realizacji: 2018 - 2020
  Wartość finansowania: 906 330 pln

Projekty zrealizowane:

 1. Innowacyjne materiały i nanomateriały z polskich źródeł renu i metali szlachetnych dla katalizy, farmacji i organicznej elektroniki - Projekt finansowany przez NCBiR
  Realizacja zadania nr 4: Otrzymywanie kompleksów renu, platyny i złota - katalizatorów oraz nanomateriałów dla organicznej elektroniki

  Kierownik grantu zadania nr 4: prof. dr hab. Barbara Machura
  Czas realizacji: 2014 - 2016
  Wartość finansowania projektu: 8 350 000 pln
  Wartość finansowania zadania nr 4: 600 000 pln

 2. Związki platyny(II) z 4-podstawionymi pochodnymi 2,6-bis(tiazol-2yl)pirydyny jako potencjalne luminofory i cytostatyki - Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu MINIATURA

  Kierownik grantu: dr Anna Maroń
  Czas realizacji: 24.08.2017 - 23.08.2018
  Wartość finansowania: 50 000 pln

 3. Połączenia koordynacyjne kobaltu(II) jako nowe materiały magnetyczne wykazujące właściwości Single Ion Magnet SIM lub Single Chain Magnet SCM - Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu SONATA

  Kierownik grantu: dr Anna Świtlicka
  Czas realizacji: 2016 - 2018
  Wartość finansowania: 214 800 pln

 4. Oksokompleksy renu(V) jako nowe katalizatory reakcji przeniesienia tlenu i epoksydacji olefin - Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu PRELUDIUM

  Kierownik grantu: mgr Mariusz Wolff
  Opiekun naukowy: dr hab. Barbara Machura
  Czas realizacji: 2012 - 2013
  Wartość finansowania: 78 720 pln

 5. Dimery i polimery koordynacyjne miedzi(II) w aspekcie badań strukturalno-magnetycznych - Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu PRELUDIUM

  Kierownik grantu: mgr Anna Świtlicka-Olszewska
  Opiekun naukowy: dr hab. Barbara Machura
  Czas realizacji:
  Wartość finansowania: pln

 6. Nowe kompleksy metali przejściowych z ligandem 2,3,5,6-tetra(2-pirydyl)pirazyna - w aspekcie badań strukturalnych, magnetycznych oraz spektroskopowych - Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu PRELUDIUM

  Kierownik grantu: mgr Joanna Palion
  Opiekun naukowy: dr hab. Barbara Machura
  Czas realizacji: 2013 - 2015
  Wartość finansowania: 108 333 pln

 7. Bimetaliczne związki koordynacyjne renu(IV) z łącznikiem szczawianowym i tppz (2,3,5,6-tetrakis(2-pirydylo)pirazyna) - badania strukturalne, spektroskopowe i magnetyczne - Projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu PRELUDIUM

  Kierownik grantu: mgr Izabela Gryca
  Opiekun naukowy: dr hab. J. G. Małecki
  Czas realizacji: 2013 - 2015
  Wartość finansowania: 100 000 pln
Deklaracja dostępności

Zakład Krystalografii UŚl ©