oktaedr

Laboratorium specjalizacyjne A

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Projekty

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Laboratorium specjalizacyjne

Instrukcje do ćwiczeń

  1. Prezentacja przebiegu pomiaru obrazu dyfrakcyjnego monokryształu na czterokołowym dyfraktometrze Oxford Diffraction Gemini A Ultra
  2. Wyznaczanie struktury krystalicznej i molekularnej wybranego związku koordynacyjnego w oparciu o rentgenowską analizę strukturalną
  3. Charakterystyka struktury kryształu na podstawie pliku CIF (Crystallographic Information File)
  4. Zastosowanie spektroskopii UV/VIS w określaniu struktury elektronowej związków koordynacyjnych kobaltu(II)
  5. Fotofizyczna charakterystyka związków koordynacyjnych metali przejściowych
  6. Wyznaczanie wydajności kwantowej luminescencji oraz czasu zaniku luminescencji związku koordynacyjnego
Deklaracja dostępności

Zakład Krystalografii UŚl ©