Laboratorium specjalizacyjne A

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje
 
Dydaktyka
Krystalografia I i II
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne A
Prace dyplomowe
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Laboratorium specjalizacyjne — A

Instrukcje do ćwiczeń

  1. Ćwiczenie 1. Spektroskopia elektronowa - widma absorpcyjne związków organicznych
  2. Ćwiczenie 2. Spektroskopia elektronowa - widma absorpcyjne związków koordynacyjnych
  3. Ćwiczenie 3. Luminofory organiczne i nieorganiczne
  4. Ćwiczenie 4. Wyznaczanie wydajności kwantowych oraz czasów zaniku luminescencji związków w roztworze oraz ciele stałym
 

Zakład Krystalografii UŚl ©