Dydaktyka


Zak≥ad Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia cia≥a sta≥ego
Chemia sĪdowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

S≥ownik terminůw
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej


Krystalografia

Krystalochemia

Studia I stopnia

Wyk≥ad

Laboratorium


Instrukcje do świczeŮ

 1. ∆wiczenie 1
 2. ∆wiczenie 2
 3. ∆wiczenie 3
 4. ∆wiczenie 4
 5. ∆wiczenie 5
 6. ∆wiczenie 6
 7. ∆wiczenie 7
 8. ∆wiczenie 8
 9. ∆wiczenie 9
 10. ∆wiczenie 10
 11. ∆wiczenie 11
 12. ∆wiczenie 12
 13. ∆wiczenie 13
 14. ∆wiczenie 14
 15. ∆wiczenie 15

Tablice krystalograficzne

Studia II stopnia

Wyk≥ad

Laboratorium


Instrukcje do świczeŮ

 1. ∆wiczenie 1
 2. ∆wiczenie 2
 3. ∆wiczenie 3
 4. ∆wiczenie 4a
 5. ∆wiczenie 4b
 6. ∆wiczenie 5a
 7. ∆wiczenie 5b
 8. ∆wiczenie 6
 9. ∆wiczenie 7
 10. ∆wiczenie 8
 11. ∆wiczenie 9
 12. ∆wiczenie 10
 13. ∆wiczenie 11
 14. ∆wiczenie 12

Chemia budowlana

Wyk≥ad

Laboratorium


Instrukcje do świczeŮ

 1. ∆wiczenie 1
 2. ∆wiczenie 2
 3. ∆wiczenie 3
 4. ∆wiczenie 4a
 5. ∆wiczenie 4b
 6. ∆wiczenie 5a
 7. ∆wiczenie 5b
 8. ∆wiczenie 6
 9. ∆wiczenie 7
 10. ∆wiczenie 8
 11. ∆wiczenie 9
 12. ∆wiczenie 10
 13. ∆wiczenie 11
 14. ∆wiczenie 12
 15. ∆wiczenie 13
 16. ∆wiczenie 14
 17. ∆wiczenie 15
 18. ∆wiczenie 15

   
 

Zak≥ad Krystalografii U¶l ©