oktaedr"

doktoranci

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Projekty

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

 1. Mariusz Wolff - Synteza, struktura i spektroskopia związków kompleksowych renu(V) z ligandami N,O-donorowymi,
  Promotor: prof. dr hab. Barbara Machura
  Recenzenci: dr hab. J. G. Małecki (UŚl), prof. zw. T. Szymańska-Buzar (Uniwersytet Wrocławski)
  Data obrony: 17.06.2013

 2. Anna Świtlicka-Olszewska - Dimery i polimery koordynacyjne miedzi(II) w aspekcie badań strukturalno-magnetycznych,
  Promotor: prof. dr hab. Barbara Machura
  Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Grodzicki (UMK Toruń), dr hab. inż. Tomasz Maniecki (Politechnika Łódzka)
  Data obrony: 23.05.2014

 3. Anna Maroń - Właściwości luminescencyjne fosfinowych związków koordynacyjnych rutenu(II) z ligandami N-heteroaromatycznymi,
  Promotor: dr hab. J. G. Małecki
  Recenzenci:dr hab. Zbigniew Mazurak (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN), dr hab. inż. Rafał Kruszyński (Politechnika Łódzka)
  Data obrony: 09.10.2015

 4. Iwona Nawrot - Struktura i spektroskopia polimerów koordynacyjnych i supramolekularnych związków kadmu(II),
  Promotor: prof. dr hab. Barbara Machura
  Recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Maniecki (Politechnika Łódzka), dr hab. Alina Bieńko (Uniwersytet Wrocławski)
  Data obrony: 23.03.2016

 5. Izabela Gryca - Związki koordynacyjne renu(V) z ligandem imidowym - synteza, badania strukturalne, spektroskopowe i katalityczne,
  Promotor: dr hab. J. G. Małecki
  Recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Maniecki (Politechnika Łódzka), dr hab. Marcin Palusiak profesor UŁ (Uniwersytet Łódzki)
  Data obrony: 22.01.2016

 6. Joanna Palion-Gazda - Kompleksy metali przejściowych z ligandem 2,3,5,6-tetra(2-pirydyl)pirazyna w aspekcie badań strukturalnych, spektroskopowych oraz magnetycznych,
  Promotor: prof. dr hab. Barbara Machura
  Recenzenci: dr hab. Alina Bieńko (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska)
  Data obrony: 02.06.2017

 7. Dawid Zych - Jedno- i dwurdzeniowe związki koordynacyjne rutenu, osmu i irydu z cyklometalujšcymi ligandami pirenowymi i terpirydynowymi,
  Promotor: prof. dr hab. J. G. Małecki
  Recenzenci: dr hab. inż. Tomasz Maniecki (Politechnika Łódzka), dr hab. Alina Bieńko (Uniwersytet Wrocławski)
  Data obrony: 15.04.2019

 8. Tomasz Klemens - Karbonylowe kompleksy renu(I) z ligandami triiminowymi w aspekcie badań strukturalnych i luminescencyjnych,
  Promotor: prof. dr hab. Barbara Machura
  Promotor pomocniczy: dr Anna Świtlicka
  Recenzenci:
  Data obrony:

 9. Katarzyna Choroba - Związki koordynacyjne wybranych jonów metali przejściowych z ligandami triiminowymi - synteza, struktura, właściwości fotoluminescencyjne i magnetyczne oraz aktywność katalityczna i biologiczna,
  Promotor: prof. dr hab. B. Machura
  Promotor pomocniczy: dr Anna Maroń
  Recenzenci:
  Data obrony:

 10. Zoia Barsova - Wpływ jonu manganu na właściwości fizykochemiczne wybranych chromitów selenkowych,
  Promotor: dr hab. I. Jendrzejewska
  Promotor pomocniczy: dr inż. Ewa Pietrasik
  Recenzenci:
  Data obrony:

   
Deklaracja dostępności

Zakład Krystalografii UŚl ©