Chemia sądowa

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Projekty

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Laboratorium specjalizacyjne — chemia sądowa

Instrukcje do ćwiczeń

Wzór sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

  1. Wykrywanie zafałszowań zawartości chininy w napojach typu tonic metodą spektrofluorymetryczną
  2. Wykorzystanie metod spektroskopowych w chemii sądowej. Badania identyfikacyjno-porównawcze materiałów kryjących na dokumencie
  3. Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej do badania preparatów medycznych mogących być przedmiotem fałszerstw. Bazy danych dyfrakcyjnych.
  4. Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej do badania suplementów diety
  5. Wyznaczanie temperatury topnienia, stopnia krystaliczności i ilości zanieczyszczeń w wybranych preparatach medycznych zawierających kwas acetylosalicylowy
Deklaracja dostępności

Zakład Krystalografii UŚl ©