Chemia sądowa

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje
 
Dydaktyka
Krystalografia I i II
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne A
Prace dyplomowe
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Laboratorium specjalizacyjne — chemia sądowa

Instrukcje do ćwiczeń

Wzór sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

  1. Ćwiczenie 1
  2. Ćwiczenie 2
  3. Ćwiczenie 3
  4. Ćwiczenie 4
  5. Ćwiczenie 5
  6. Otrzymywanie polikrystalicznych substancji AB2O4 metodą ceramiczną
  7. Wyznaczanie stref rozpuszczania i krystalizacji za pomocą programu HSC Chemistry oraz przygotowanie ampuł kwarcowych do otrzymywania monokryształów spineli metodą gazowego transportu chemicznego
 

Zakład Krystalografii UŚl ©