Chemia sądowa

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Laboratorium specjalizacyjne — chemia sądowa

Instrukcje do ćwiczeń

Wzór sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

  1. Wykrywanie zafałszowań zawartości chininy w napojach typu tonic metodą spektrofluorymetryczną
  2. Wykorzystanie metod spektroskopowych w chemii sądowej. Badania identyfikacyjno-porównawcze materiałów kryjących na dokumencie
  3. Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej do badania preparatów medycznych mogących być przedmiotem fałszerstw. Bazy danych dyfrakcyjnych.
  4. Wyznaczanie temperatury topnienia, stopnia krystaliczności i ilości zanieczyszczeń w wybranych preparatach medycznych zawierających kwas acetylosalicylowy
 

Zakład Krystalografii UŚl ©