Chemia ciała stałego

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje
 
Dydaktyka
Krystalografia I i II
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne A
Prace dyplomowe
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Konwersatorium z chemii ciała stałego — chemia budowlana

Zestaw zagadnień i zadania

 

Zakład Krystalografii UŚl ©