Dydaktyka

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Program wykładu z krystalografii

 1. Otrzymywanie i właściwości promieni rentgenowskich. Lampy rentgenowskie. Widmo ciągłe i charakterystyczne. Monochromatyzacja promieniowania rentgenowskiego. Oddziaływanie promieni rentgenowskich z materią.
 2. Geometria dyfrakcji promieni rentgenowskich. Teoria Lauego. Teoria Braggów-Wulfa.
 3. Sieć odwrotna a zjawisko dyfrakcji promieni rentgenowskich. Warunek dyfrakcji w sieci odwrotnej. Konstrukcja Ewalda.
 4. Systematyczne wygaszanie refleksów dyfrakcyjnych. Ogólne, seryjne i pasowe reguły wygaszeń. Klasy Lauego.
 5. Natężenie rentgenowskich refleksów dyfrakcyjnych. Atomowy czynnik rozpraszania. Czynnik struktury.
 6. Metody krystalografii rentgenowskiej monokryształów.
 7. Wyznaczenie struktury kryształu. Problem fazowy.
 8. Metody badań substancji polikrystalicznych.
 9. WskaŸnikowanie refleksów dyfrakcyjnych ciał polikrystalicznych.
 10. Zwarte przestrzenne ułożenie kul o jednakowym promieniu. Regularne przestrzenne centrowane ułożenie kul.
 11. Klasyfikacja struktur krystalicznych – elementy krystalochemii.
 12. Proces krystalizacji – zarodkowanie i wzrost kryształów.
 13. Wybrane metody otrzymywania monokryształów.
 14. Strukturalne bazy danych.

   

Zakład Krystalografii UŚl ©