Dydaktyka

Zak≥ad Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia cia≥a sta≥ego
Chemia sĪdowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Projekty

S≥ownik terminůw
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

Podstawy chemii dla biologůw

Instrukcje do świczeŮ

Wzůr sprawozdania z świczeŮ laboratoryjnych

 1. ∆wiczenie 1
 2. ∆wiczenie 2
 3. ∆wiczenie 3
 4. ∆wiczenie 4
 5. ∆wiczenie 5
 6. ∆wiczenie 6
 7. ∆wiczenie 7
 8. ∆wiczenie 8
 9. ∆wiczenie 9
 10. ∆wiczenie 10
 11. ∆wiczenie 11
 12. ∆wiczenie 12
 13. ∆wiczenie 13
 14. ∆wiczenie 14

Zadania dodatkowe:
∆wiczenie 2
∆wiczenie 3
∆wiczenie 4
∆wiczenie 5
∆wiczenie 6
∆wiczenie 7
∆wiczenie 8
∆wiczenie 9

Deklaracja dostÍpno∂ci

Zak≥ad Krystalografii U¶l ©