oktaedr

Aparatura naukowa

Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Projekty

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

W Zakładzie funkcjonują cztery pracownie naukowe:

Ponadto wykorzystywane jest licencjonowane oprogramowanie naukowe:

  • Cambridge Structural Database - krystalograficzna baza danych cząsteczek związków organicznych i metaloorganicznych. Baza CSD gromadzi dane bibliograficzne, chemiczne oraz krystalograficzne struktur 3D wyznaczonych metodami rentgenografii strukturalnej.
  • HSC Chemistry 6.1 - program do obliczeń termodynamicznych;
  • FactSage - program do tworzenia diagramów fazowych i wyznaczania obszarów wzajemnej rozpuszczalności i stabilności układów wieloskładnikowych;
  • Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne - dostęp online z każdego komputera w Zakładzie Krystalografii;

 

Deklaracja dostępności

Zakład Krystalografii UŚl ©