oktaedr"

Zakład Krystalografii


Zakład Krystalografii
Pracownicy
Aparatura naukowa
Publikacje

Dydaktyka
Krystalografia i Krystalochemia
Podstawy chemii
Chemia ciała stałego
Chemia sądowa
Laboratorium
specjalizacyjne
Prace dyplomowe
Licencjat
Magistranci
Doktoranci

Projekty

Słownik terminów
krystalograficznych
Kurs chemii nieorganicznej

 

Kierownik Zakładu:
Prof. dr hab. Barbara Machura

Adres:
Instytut Chemii UŚl
ul. Szkolna 9
40-006 Katowice
tel: (+48) 32-359-17-18

aparatura

Deklaracja dostępności

Zakład Krystalografii UŚl ©