*  ANTONI WINIARSKI  *


Witam! * Welcome!

Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski
Department of Solid State Physics, August Chełkowski Institute of Physics, University of Silesia
Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice, Poland
Telefon służbowy: (+48) 32 3497564
Telefon komórkowy /cell/: (+48) 508 290199
Fax: (+48) 32 2588431

E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl

1. Stosowane metody badawcze / Research methods /:

kropka wyznaczanie orientacji kryształów, grupy dyfrakcyjnej i parametrów komórki elementarnej monokryształów metodami Lauego, obracanego kryształu i fotografowania sieci odwrotnej
/ Determining of crystal orientation, diffraction group and crystal lattice parameters of single crystals by the methods: Laue, rotating crystal and photography of reprocical net /,
kropkakropka wyznaczanie rodzaju i koncentracji defektów sieci krystalicznej metodami Berga-Barretta i Langa
/ Determining of kind and density of crystal lattice defects by the methods of Berg-Barrett and Lang /,
kropkakropkakropka XRD - wyznaczanie parametrów komórki elementarnej polikryształów oraz położeń atomów w komórce elementarnej metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich: dyfraktometry do badania próbek polikrystalicznych: Siemens D5000, Rigaku D/max RAPIDII-R, PANalytical EMPYREAN. Tekstura, naprężenia, badanie cienkich warstw.
/ XRD - Measurements of crystal lattice parameters of polycrystalline materials and position of atoms using X-ray diffractometers: Siemens D5000, Rigaku D/max RAPIDII-R, PANalytical EMPYREAN. Texture, strains, thin layers investigation - reflectivity /,

kropkakropkakropkakropka badania struktury elektronowej oraz składu substancji stałych metodami fizyki powierzchni. Wielofunkcyjny spektrometr elektronów PHI 5700/660 firmy Physical Electronics.
/ Investigation of the electronic structure and atomic concentration of solid states by surface physics methods. Multitechnique Electron Spectrometer PHI 5700/660 from Physical Electronics /:
   XPS - X-Ray Photoelectron Spectroscopy  / Spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniami rentgenowskimi /
   UPS - Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy / Spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniami ultrafioletowymi /
   AES - Auger Electron Spectroscopy  / Spektroskopia elektronów Auger'a /
   SIMS - Secondary Ion Mass Spectroscopy  / Spektrometria masowa jonów wtórnych /
   ISS - Ion Scatering Spectroscopy  / Spektrometria jonów rozproszonych /
   SEM - Scanning Electron Microscopy  / Skaningowy mikroskop elektronowy /.

Pomiary wykonywane są na Wielofunkcyjnym Spektrometrze Elektronów PHI 5700/660 firmy Physical Electronics (na fotografii u góry). Spektrometr zakupiono dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Wspólpracy Polsko-Niemieckiej z Funduszy Republiki Federalnej Niemiec,Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji Nauki Polskiej w ramach Programu SUBIN'95. Zukup spektrometru był możliwy dzięki współpracy z Fachbereich Physik Uniwersytetu Osnabrück w Niemczech.
Solid samples are examined with the use of Multitechnique Electron Spectrometer PHI 5700/660 from Physical Electronics. The spectrometer was purchased thanks financial support of the Foundation for Polish-German Cooperation with funds from the Federal Republic of Germany, Comitee for Scientific Research, National Foundation for Environmental Protection and Water Management and Foundation for Promotion of Polish Science under the SUBIN'95 program. It was possible thanks cooperation between Solid State Physics Department in Universitety of Silesia in Katowice and Fachbereich Physik Universitaet Osnabrück in Germany.

kropkakropkakropkakropkakropka wyznaczanie składu chemicznego (koncentracje atomowe) metodą rentgenowskiej spektroskopii fuorescencyjnej. Spektrometr ZSX PRIMUS II firmy Rigaku.
/ Determining of chemical composition (atomic concentration) by X-Ray Fluorescence Spectroscopy XRF. X-ray Fuorescence Spektrometer ZSX PRIMUS II from Rigaku /

* Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego , Polskiego Towarzystwa Próżniowego oraz Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi.
   I am a member of the  Polish Physical Society , Polish Vacuum Society and Polish Society of Friends of Earth Sciences.
** Praca magisterska: "Rentgenograficzne badania monokryształu NH4H2PO4". Promotor: Prof. August Chełkowski.
    My master thesis: "X-ray diffraction study of  NH4H2PO4 single crystals". Professor conferment of the degree: Prof. August Chełkowski.
*** Praca doktorska: "Otrzymywanie monokryształów ziem rzadkich (Ce, Sm, Gd, Tb) i badanie ich realnej struktury". Promotor: Prof. August Chełkowski.
    My doctor thesis: "Growth of some rare earth metal crystals (Ce, Sm, Gd, Tb) and study of their real structure". Professor conferment of the doctor's degree: Prof. August Chełkowski.

**** Intinan Muzeum Słońca - Równik. Siła Coriolisa. * Intinan Solar Museum - Equator. Coriolis Force

ZAPRASZAM

* 23 marca 2015 r. godz. 9.30. Antoni Winiarski: "Wiatr słoneczny i zorze polarne".
Wykład inaugurujący VII Chorzowski Festiwal Nauki.
Chorzowskie Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 3.

* 29 marca 2015 r. Niedziela Palmowa w Juszczynie.
Informacje i zapisy: Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego.
http://www.solidarnosc.us.edu.pl/viewpage.php?page_id=325

* 1 - 7 maja 2015. Pielgrzymka do Turynu - Całun Turyński.
Niepowtarzalna okazja nawiedzenia Całunu, w który owinięto ciało Chrystusa.
Zobaczymy sanktuaria w Niemczech, Szwajcarii i we Włoszech oraz piękno Alp!
Bliższe informacje, trasa, zapisy: http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/pieturyn.html

KAMERY INTERNETOWE

Park Narodowy Krugera (RPA):  http://www.sanparks.org/webcams/
*
Gejzer Geysir (Islandia):  http://live.mila.is/geysir/
*
Zorza polarna. Yellowknife, N.W.T., Kanada (od połowy sierpnia do końca kwietnia):
 http://www.asc-csa.gc.ca/eng/astronomy/auroramax/connect.asp

***** Publikacje - References
2. Rodzina  -  Family
3. Astronomia  -  Astronomy
4. Minerały - Minerals brylant
5. Skamieniałości  -  Fossils
6. Kamienie moczowe  -  Urinary calculi
7. Przyroda i zjawiska atmosferyczne  -  Nature and atmospheric phenomena
8. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Wykłady, spotkania, rekolekcje, pielgrzymki, fotoreportaże z pielgrzymek, wycieczki, koncerty, kronika.
  *Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
  *Le Club De L'Intelligentsia Catholique (KIK) a Katowice
  *Fotoreportaż z uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II. Watykan - Rzym. 7 - 9 kwietnia 2005.
  *Fotoreportaż z Beatyfikacji Jana Pawła II. Watykan 1 maja 2011.
9.  Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej.
9.  Wykłady, podróże.
10.  Wyspy Owcze i Islandia - fotografie na picasaweb
11.  Archiwum
12. Warto przeczytać w "Gazecie Uniwersyteckiej"!
 * Polsko-niemiecka współpraca fizyków
 * O falach śmierci - tsunami
 O Pieninach i niezwykłym gościu z Australii
 * O fałszywkach w internecie - jak się ich ustrzec: "Tomek ma 14 lat"
 * O kamicy nerkowej
 * O studentach francuskich uzyskujących dyplomy w Uniwersytecie Śląskim

13. Warto przeczytać w "INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie - 5/2010"!
 * Niepoprawnie politycznie o polityce klimatycznej

14. Warto przeczytać na Portalu "SIŁA WIEDZY"!
 *  Odkrywamy nowe minerały

15. Warto przeczytać w "PROBLEMY ŚRODOWISKA I JEGO OCHRONY" cz. 19, str. 64-80.
Wyd. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011
!

 * Co wiemy o przyczynach zmian klimatu?

linia

.

Połączenia /Links/: *** Solid State Physics, August Chełkowski Institute of Physics, University of Silesia *** Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, USl *** NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego *** Uniwersytet Śląski *** *** GOOGLE *** Yahoo ***


Początek strony /Beginning of this page/ Ostatnia aktualizacja: 22.03.2015. Last update: March 22, 2015.

LICZBA GOSCI: / NUMBER OF VISITORS: /