*  ANTONI WINIARSKI  *

.
TWITTER https://twitter.com/AntoniWiniarski
INSTAGRAM:  https;//www.instagram.com/antoniwiniarski/ 
Witam! * Welcome!

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych 
Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego, Uniwersytet Śląski 
.
Silesian Center for Education and Interdisciplinary Research 
August Chełkowski Institute of Physics, University of Silesia
.
ul. 75 Pułku Piechoty 1a, 41-500 Chorzów 
Telefon służbowy: (+48) 32 3497 564 
Telefon komórkowy /cell/: (+48) 508 290199 
.
E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl

.
W związku z epidemią koronawirusa, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu, należy ściśle stosować się do aktualnych zaleceń władz.
W sprawach związanych z kultem religijnym należy stosować się do zaleceń miejscowego biskupa.
.
W Internecie krąży sporo nieprawdziwych informacji wysyłanych dla żartu, lub w celu wywołania paniki.
Dlatego nie należy podawać dalej nie sprawdzonych informacji, a jeśli nie masz czasu lub możliwości aby je sprawdzić, nie podawaj dalej.
.
Wiarygodnym źródłem informacji o epidemii jest TVP1 i TVP info, ponieważ informacje tam podawane pochodzą od źródła, czyli od rządu.
.
Trzeba ostrożnie podchodzić do wypowiedzi różnych osób na temat koronawirusa i działań mających na celu zatrzymanie epidemii, ponieważ często wypowiadają się ludzie nie mający odpowiedniej wiedzy. Szczególnie dotyczy to polityków, którzy, aby medialnie zaistnieć mówią tak, aby to było atrakcyjne dla odbiorców, lub aby wywołać reakcję zgodną z ich zamierzeniem.
.
KORONAWIRUS Aktualne zasady i ograniczenia:https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
...
Stosowane metody badawcze
Research methods
   Wyznaczanie orientacji kryształów, grupy dyfrakcyjnej i parametrów komórki elementarnej monokryształów metodami Lauego, obracanego kryształu i fotografowania sieci odwrotnej.    Determining of crystal orientation, diffraction group and crystal lattice parameters of single crystals by the methods: Laue, rotating crystal and photography of reprocical net.
   Wyznaczanie rodzaju i koncentracji defektów sieci krystalicznej metodami Berga-Barretta i Langa.    Determining of kind and density of crystal lattice defects by the methods of Berg-Barrett and Lang. 
   XRD - wyznaczanie parametrów komórki elementarnej polikryształów oraz położeń atomów w komórce elementarnej metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich: dyfraktometry do badania próbek polikrystalicznych: Siemens D5000, Rigaku D/max RAPIDII-R, PANalytical EMPYREAN. Tekstura, naprężenia, badanie cienkich warstw.    XRD - Measurements of crystal lattice parameters of polycrystalline materials and position of atoms using X-ray diffractometers: Siemens D5000, Rigaku D/max RAPIDII-R, PANalytical EMPYREAN. Texture, strains, thin layers investigation - reflectivity.
kropka    Badania struktury elektronowej oraz składu substancji stałych metodami fizyki powierzchni. Wielofunkcyjny spektrometr elektronów PHI 5700/660 firmy Physical Electronics.
   XPS Spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniami rentgenowskimi 
   UPS Spektroskopia fotoelektronów wzbudzanych promieniami ultrafioletowymi 
   AES Spektroskopia elektronów Auger'a 
   SIMS Spektrometria masowa jonów wtórnych 
   ISS Spektrometria jonów rozproszonych 
   SEM  Skaningowy mikroskop elektronowy 
kropka    Investigation of the electronic structure and atomic concentration of solid samples by surface physics methods. Multitechnique Electron Spectrometer PHI 5700/660 from Physical Electronics
   XPS - X-Ray Photoelectron Spectroscopy 
   UPS - Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy
   AES - Auger Electron Spectroscopy
   SIMS - Secondary Ion Mass Spectroscopy
   ISS - Ion Scatering Spectroscopy 
   SEM - Scanning Electron Microscopy
   Wyznaczanie składu chemicznego (koncentracje atomowe) metodą rentgenowskiej spektroskopii fuorescencyjnej. Spektrometr ZSX PRIMUS II firmy Rigaku.    Determining of chemical composition (atomic concentration) by X-Ray Fluorescence Spectroscopy XRF. X-ray Fuorescence Spektrometer ZSX PRIMUS II from Rigaku.
kropka Pomiary wykonywane są na Wielofunkcyjnym Spektrometrze Elektronów PHI 5700/660 firmy Physical Electronics (na fotografii u góry). Spektrometr zakupiono dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Wspólpracy Polsko-Niemieckiej z Funduszy Republiki Federalnej Niemiec,Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji Nauki Polskiej w ramach Programu SUBIN'95. Zukup spektrometru był możliwy dzięki współpracy z Fachbereich Physik Uniwersytetu Osnabrück w Niemczech. kropka Solid samples are examined with the use of Multitechnique Electron Spectrometer PHI 5700/660 from Physical Electronics. The spectrometer was purchased thanks financial support of the Foundation for Polish-German Cooperation with funds from the Federal Republic of Germany, Comitee for Scientific Research, National Foundation for Environmental Protection and Water Management and Foundation for Promotion of Polish Science under the SUBIN'95 program. It was possible thanks cooperation between Solid State Physics Department in Universitety of Silesia in Katowice and Fachbereich Physik Universitaet Osnabrück in Germany.
..
Dr Antoni Winiarski Dr. Antoni Winiarski
   Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz National Geographic (pl)  (numer członkowski 11511324).    I am a member of the Polish Physical Society,Polish Vacuum Society, Polish Society of Friends of Earth Sciences and National Geographic (en)  (No 11511324).
   Praca magisterska: "Rentgenograficzne badania monokryształu NH4H2PO4". Promotor: Prof. August Chełkowski.    My master thesis: "X-ray diffraction study of  NH4H2PO4 single crystals". Professor conferment of the degree: Prof. August Chełkowski.
   Praca doktorska: "Otrzymywanie monokryształów ziem rzadkich (Ce, Sm, Gd, Tb) i badanie ich realnej struktury". Promotor: Prof. August Chełkowski.    My doctor thesis: "Growth of some rare earth metal crystals (Ce, Sm, Gd, Tb) and study of their real structure". Doctoral supervisor: Prof. August Chełkowski.
Absolwent 3-letniego Archidiecezjalnego Studium Katolickiej Nauki Społecznej w Katowicach (1996 r.) Alumnus of 3 years Catholic Social Teaching Studies in Katowice Archdiocese (1996).
   Moje uprawnienia
 Przewodnik beskidzki. Nr leg. 852. Język angielski. Data uzyskania uprawnień: 10.01.1968.
 Pilot wycieczek. Nr leg. 2160. Język angielski. Data uzyskania uprawnień: 10.01.1968.
   My qualifications
 Licensed Guide since 1968. Beskid Mountains. Language: English.
 Licensed Tour Leader since 1968. Language: English.
   * Biografia w "Who is Who", Hübner, Polska.
.
   * Biografia w "Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej", wyd. Oxford Encyclopedia Ltd., 2015, str. 578.
Więcej informacji: Przedstawiciele UŚ w "Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej"
   * Biographical information in "Who is Who", Hübner, Poland.
.
   *Biographical information in "Encyclopedia of Important Persons in Polish Republic" ed. Oxford Encyclopedia Ltd., 2015, p. 578.
   Aktualnie pełnione funkcje: 
 http://prac.us.edu.pl/~awini/funkcje.html
   Currently served positions:
 http://prac.us.edu.pl/~awini/funkcje.html
     *** ZAPRASZAM ***
..
W związku z epidemią koronawirusa wykłady, wycieczki i pielgrzymki są wstrzymane do odwołania.
.
.
.1. Moje publikacje. 1. My scientific publications.
.2. Rodzina. 2. Family.
.3. Astronomia. 3. Astronomy.
.4. Minerały i skamienieliny brylant. 4. Minerals and fossilsbrylant.
.5. Kamienie moczowe. 5. Urinary calculi.
.6. Przyroda i zjawiska atmosferyczne. 6. Nature and atmospheric phenomena.
.6a. Piękne i tajemnicze .6a. Beautiful and mysterious
.7. Moje wykłady, podróże, pilotaż, mapa. 7. Moje wykłady, podróże, pilotaż. My travel map
.8a. Spis fotoreportaży Antoniego Winiarskiego w Picasa Web Albums od 2013 r. do 2016 r. 8a. Photo reportage in Picasa Web Albums. 2013 - 2016.
.8b. Spis fotoreportaży Antoniego Winiarskiego w Zdjęcia Google od 2016 r. 8b. Photo reportage in Photos Google from 2016
.9. Fotografie na National Geographic 9. Pictures in National Geographic
10. Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach Konferencje ks. prof. Józefa Kozyry - mp3.
   * Katholikenverein (KIK) in Katowice (in deutsche Sprache)
   * Le Club De L'Intelligentsia Catholique (KIK) a Katowice
   * Club of Catholic Inelligentsia in Katowice (KIK)
   * Fotoreportaż z uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II. Watykan - Rzym. 7 - 9 kwietnia 2005.
  * Fotoreportaż z Beatyfikacji Jana Pawła II. Watykan 1 maja 2011.
* Photo reportage from the funeral celebrations of John Paul II. Vatican - Rome. April 7-9, 2005

* Photo reportage from beatification of John Paul II. Vatican. May 1, 2011.

11. Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej chwilowo strona nieaktywna
12. Archiwum
13a. Warto przeczytać w "Gazecie Uniwersyteckiej"!
 * Polsko-niemiecka współpraca fizyków
 * O falach śmierci - tsunami
 * O Pieninach i niezwykłym gościu z Australii
 * O fałszywkach w internecie - jak się ich ustrzec: "Tomek ma 14 lat"
 * O kamicy nerkowej
 * O studentach francuskich uzyskujących dyplomy w Uniwersytecie Śląskim
13b. Warto przeczytać w "INFRASTRUKTURA: Ludzie Innowacje Technologie - 5/2010"!
 * Niepoprawnie politycznie o polityce klimatycznej
13c. Warto przeczytać na Portalu "SIŁA WIEDZY"!
 * Odkrywamy nowe minerały
13d. Warto przeczytać w "PROBLEMY ŚRODOWISKA I JEGO OCHRONY" CZ. 19, STR. 64-80.
Wyd. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011.
 * Co wiemy o przyczynach zmian klimatu?
---------------------------------
14. Reportaże z moich wędrówek po świecie na dwóch ostatnich stronach biuletynu katowickiego KIK "Dlatego".
 http://www.kik.katowice.opoka.org.pl/biuletyny-kik-dlatego
.2019 r.: Nr 328 - Synaj (Egipt); Nr 329 - Guadalupe (Meksyk), Nr 330 - Z Gietrzwałdu do Gwatemali, Nr 331 - Kreta (Grecja), Nr 332 - Santorini (Grecja), Nr 333 - Majorka (Hiszpania), Nr 334 - Nazca (Peru), Nr 335 - Galapagos (Ekwador), Nr 336 - Nazaret (Izrael). 
 2020 r.: Nr 337 - Islandia, Nr 338 - Indie Południowe (Cz. I), Nr 339 - Indie Południowe (Cz. II), Nr 340 - Całun Turyński, Nr 341 - Goa (Indie), Nr 342  - Syrakuzy (Włochy), Nr 343 - Wodospady Wiktorii (Zambia/Zimbabwe), Nr 344 - Kurytyba (Brazylia), Nr 345 - Wodospady Iguazu (Brazylia, Argentyna), Nr 346 - Wyspy Owcze, Nr 347 - Gwatemala, Nr 348 - Ucieczka do Egiptu.
 2021 r.: Nr 349 - Kansai, Japonia, Nr 350 - Japonia, Nr 351-Jerozolima, Nr 352 - Mpumalanga, RPA,
.
****** W którą stronę na półkuli północnej kręci się woda wypływająca z wanny?
Does water go down the drain counterclockwise in the northen Hemisphere?
 Intinan Muzeum Słońca - Równik. Siła Coriolisa. * Intinan Solar Museum - Equator. The Coriolis Force
 
KAMERY INTERNETOWE

Park Narodowy Krugera (RPA): http://www.sanparks.org/webcams/
*
Nowy wulkan Geldingadalur (III 2021) i Hekla (Islandia) https://www.livefromiceland.is/webcams/geldingadalur---volcano/
*
Zorza polarna. Yellowknife, N.W.T., Kanada (od połowy sierpnia do końca kwietnia):
 http://www.asc-csa.gc.ca/eng/astronomy/auroramax/connect.asp

.

Połączenia /Links/: ***NSZZ Solidarność Uniwersytetu Śląskiego *** Uniwersytet Śląski *** *** GOOGLE *** Yahoo ***


Początek strony /Beginning of this page/
Strona założona 31.12.1997. Ostatnia aktualizacja: 23.04.2021. * From December 31, 1997. Last update: April 23, 2021.

Administrator strony/Webmaster: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl